Call-to-action!

door Marcel Hoes

Regels, regels en nog eens regels we ontkomen er niet aan. Dit maakt ons marketingvak erg complex. Toch wordt er vaak gemeten met twee maten. De overheid wordt dan ook geregeld verweten te betuttelend te zijn. Of dat zo is kan ik niet echt zeggen. Maar af en toe bekruipt mij het idee dat er niet goed wordt opgelet door diezelfde overheid. Want waar we bij sommige producten moeten vermelden: ‘geniet maar drink met mate,’ stimuleren wij bij anderen dat je maar helemaal los moet gaan. Mijn moeder vertelde mij van jongs af aan dat overal waar “te” voorstaat niet goed voor een mens is. Denk dat ze gelijk had!

All you can read: Call-to-Action!

In ons mooie marketingvak hebben wij soms te maken met wet- en regelgeving die betuttelend kan overkomen. Zoals afgelopen weken waar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het nodig vond de consument te moeten beschermen tegen De Vegetarische Slager. Want, zo stelde zij: ’de consument wordt misleid.’ Dit alles omdat De Vegetarische Slager producten voert als: ‘visvrije tonyn’, ‘kipstuckjes’ en ‘gerookte speckjes’. De NVWA kreeg veel kritiek en ook goede raad. Een aantal mensen gaf de NVWA het advies ook zo scherp te zijn als het echt misgaat.

De tabaksindustrie moet haar product opvrolijken met de meest vreselijke foto’s. Want roken is slecht en ik zal de laatste zijn als ex-roker die anders zou durven beweren. Mijn zoon van 16 mag geen biertje meer drinken. En iedere alcoholische drankreclame moest worden voorzien van: ‘geniet, maar drink met mate.’ Ook de loterijen en casino’s ontkomen niet aan waarschuwingen en goed bedoelde adviezen. Dat beleggen risico’s met zich meebrengt, ook dat krijgen we meermaals te horen op de diverse media.

Wereldrestaurant

Ik ben van mening dat al deze maatregelen echt zin hebben en dat het ook zeker een taak voor producenten, dienstenverleners en overheid is hier verantwoordelijkheid in te nemen. Echter er wordt gemeten met twee maten! Want kent u het begrip Wereldrestaurant? Cijfers wijzen uit dat er hier inmiddels zo’n 40 van zijn in Nederland. Ik als hobbykok word al niet goed bij de gedachte, maar deze restaurants zitten vol. De reden hiervoor is dat je een relatief lage vaste prijs betaalt en dan helemaal los mag gaan. Zeg maar het ”Van der Valk buffetten syndroom” waar mensen stokbrood gebruiken om de volgeladen borden naar de tafel te kunnen vervoeren. Deze wereldrestaurants gebruiken een echte lekkere marketingslogan en call-to-action, die precies vertelt waar het hierom gaat: ’All you can eat’. Op plat Nederlands: ’zoveel je vreten kan!’ Maar iedereen schijnt dit wel okay te vinden. Overigens, ik misgun niemand een avondje uit eten en begrijp echt dat budget altijd een rol speelt. Maar om mensen aan te moedigen om zoveel te eten als ze kunnen lijkt me geen goed idee.

In een tijd waar diabetes en morbide obesitas een zeer groot probleem is, waar ruim 15% van onze jongeren tussen 12 en 18 te zwaar is en hart- en vaatziekten nog steeds in de top 3 van doodsoorzaken staan, is een dergelijke aanmoediging onbegrijpelijk. Maar klaarblijkelijk vindt de overheid dit dus wel goed. Of hebben ze nog niet op deze manier gekeken naar al die driehoeksborden langs de weg, waar mensen de boodschap krijgen: ’eet zoveel als je op kan.’ Wordt het geen tijd dat dit soort reclame wordt voorzien van de tekst: ’geniet, maar eet met mate!’?

Marcel Hoes