Duurzaamheid in marketingmanagement

door Redactie

Om de duurzaamheidsdoelen te behalen zijn o.a. aanpassingen nodig in de marketinginspanningen van bedrijven. Dit boek beschrijft hoe dit optimaal kan worden ingericht.

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen. De bedoeling is dat consumenten, ondernemingen en overheden deze doelen in 2030 hebben gehaald. Ze gaan over het behoud van de ecologische, sociale en economische waarden van onze wereld. Het eerste deel van het boek gaat over de SDG’s en hoe ondernemingen ze in hun beleid kunnen implementeren.

Om deze doelen te behalen is aanpassing nodig van een aantal bedrijfsfuncties, zoals ook de marketing. Daarover gaat het tweede deel van dit boek. Aan de hand van de marketingmanagementcyclus komt aan de orde hoe ondernemingen hun marketinginspanningen duurzaam kunnen inrichten. Er komen veel best practices uit het bedrijfsleven over het voetlicht. Veel ruimte is ook benut voor instrumenten om duurzame marketing in de bedrijfsprocessen te verankeren.

De auteur van dit boek is Ad Marijs. Hij is als docent algemene economie verbonden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Hij schrijft al 25 jaar over dit onderwerp en is samen met Wim Hulleman auteur van de gehele serie Algemene economie en bedrijfsomgeving. Het boek kun je bestellen op Managementboek.nl.