Privacybeleid

PitchPark.nl (hierna PitchPark) is een online platform dat informatie deelt over product- en merk-activatie.

PitchPark neemt privacy zeer serieus en daarmee de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens. Hierbij leeft PitchPark de toepasselijke wet- en regelgeving na. In deze privacy verklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzameling en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Via de website verzamelen wij de volgende gegevens:

Nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website inschrijft voor de nieuwsbrief verzamelen wij het volgende gegeven:

Deze gegeven gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

PitchPark hanteert de volgende grondslagen:

Wanneer de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is, kan de toestemming altijd worden ingetrokken.

Een gerechtvaardigd belang is in ieder geval: het organiseren van events, workshops en opleidingen, het oplossen van een geschil en direct marketing.

Bezoekers website

PitchPark wil een website, die gemakkelijk is in gebruik. Hiervoor analyseren wij het surfgedrag op de website en zo kunnen wij de website beter optimaliseren en vernieuwen. PitchPark volgt het gedrag van de bezoekers van onze website.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Delen persoonsgegevens

PitchPark deelt persoonsgegevens binnen PitchPark alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen in Nederland opgeslagen.

PitchPark schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken in opdracht van PitchPark, zoals hosting van de website en IT systemen. PitchPark sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Bewaren persoonsgegevens

PitchPark bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en hanteert de volgende bewaartermijnen:

Beveiligen persoonsgegevens

PitchPark treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Rechten betrokkenen

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van uw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@PitchPark.nl.

U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door PitchPark indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen inzake deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met PitchPark via:

PitchPark.nl
Schweitzerlaan 48
1187 JD AMSTELVEEN
+31 20 426 03 00
privacy@PitchPark.nl

PitchPark kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2018.