Pro Hijab

door Redactie

Om te innoveren moet je luisteren en kijken naar consumenten. Nike is in de sportwereld hier al jarenlang een specialist in. Zo ook nu weer met de Pro Hijab die in 2018 op de markt komt. Deze innovatie is mede totstandgekomen door de samenwerking met Zahra Lari de eerste vrouwelijk kunstrijdster uit de Verenigde Arabische Emiraten.

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld is er veel te doen over sluiers en andere (gedeeltelijke) gezicht/hoofd bedekkende kleding. Sterker nog, in veel gevallen wordt dit direct verbonden aan een geloofsovertuiging of opvatting. Toch is dat zeker voor Nederland best vreemd. Niet alleen vanwege onze “liberale” opvattingen, maar ook omdat nog niet zo heel lang geleden Nederlandse vrouwen dit ook deden. Het hoorde zelfs bij het modebeeld in die tijd. Tot ver na de jaren 40-tig was het dragen van hoofdbedekking door vrouwen heel normaal. Tot aan het “Tweede Vaticaans Concilie” was het dragen zelfs in de katholieke kerk verplicht. Het was een vorm van het tonen van eerbied. Voor moslima’s is het dragen van hoofdbedekking nog steeds heel gebruikelijk. Echter we spreken hier over vrouwen die net als iemand anders, wel of niet gelovig, ook sport als een leuke en/of nuttige bezigheid zien. Dat dit niet altijd even makkelijk is met de gebruikelijke stoffen en vorm die wordt gebruikt weerhoudt dan ook velen van het sporten. Maar zul je denken: ‘wat een vreemd redactioneel stuk op een website voor Marketing Activation?’ Toch niet, want productontwikkeling en marketing kunnen enkel en alleen bestaan als men kijkt en luistert naar de markt. Hierdoor kan innovatie enkel tot volle wasdom komen.

Nike staat bekend dit als geen ander te beheersen binnen de sportwereld. Zij hebben duidelijk een behoefte onderkend en zijn daarmee aan de slag gegaan met als resultaat een innovatief product volledig gestoeld op traditie met de toegevoegde waarde van nu. De Pro Hijab wordt in 2018 geïntroduceerd, maar we wilden je dit niet onthouden. Het resultaat kun je in deze promo vinden. Als redacteur van dit artikel vind ik het een geweldig mooi product wat recht doet aan de vrouw die kiest voor haar geloof en afkomst.